Komunikat z Instytutu Zootechniki w Balicach.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2024

Uwaga - Hodowcy uczestniczący w programie ochrony  zasobów genetycznych klaczy sztumskich i sokólskich

 

Uprzejmie przypominamy, iż klacze które zostały po raz pierwszy

zakwalifikowane przez Instytut Zootechniki PIB do Programu ochrony

zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sokólskim i sztumskim w

2023 roku (oświadczenie - wykaz klaczy zakwalifikowanych do programu

ochrony zasobów genetycznych - stan na dzień 15 marca 2023 r.) 

podlegają obowiązkowej próbie zaprzęgowej w ciągu 2 lat uczestnictwa w

Programie. W związku z powyższym klacze te nie zostaną zakwalifikowane

na 2025 rok do Programu, jeżeli nie zaliczą próby zaprzęgowej w terminie

do 14 marca 2025 r.

 

Dla przykładu: klacz zakwalifikowana do POZG wykazem na 15 marca 2023 r.

ma czas na zdanie próby zaprzęgowej do 14 marca 2025 r.

 

Prosimy o zgłaszanie klaczy do próby dzielności.