Opłaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Uchwała Zarządu OZHK Kielce z dn. 14.12.2011 r. w sprawie ustalenia opłat zootechnicznych i składki członkowskiej na rok 2012 ( obowiązuje od dn.01.01.2012)

Składki i opłaty OZHK Kielce

Wpisowe do Związku- 50,00 PLN

Składka członkowska roczna- 30,00 PLN

Przegląd klaczy starszej (OKS)- 40,00PLN /szt jałowa 20,00PLN/szt -hod. Zrzeszeni 50%

Przegląd klaczy młodej(OKM) - 40,00 PLN/szt -hod. Zrzeszeni 50%

Wpis klaczy młodej do księgi (WKM)- 100 PLN/szt -hod. Zrzeszeni 50%

Selekcja źrebiąt : sysaków, rocznych , dwultnich( OŹ)- 10PLN/szt

Przegląd ogiera uznanego lub dzierżawionego (OOS)-200,00PLN/szt -hod. Zrzeszeni 50%

Składka za rozród( wydanie rejestru , bloku pokryć) – 200 PLN/szt -hod. Zrzeszeni 50%

Zarejestrowanie zakupionego ogiera uznanego – 200,00 PLN – hod. Zrzeszszeni 50%

Składka za otwarcie punktu kopulacyjnego – 1000,00 PLN

Przegląd ogiera młodego ( OOM) – 200,00PLN /szt – hod. Zrzeszeni 50%

Wpis ogiera młodego do księgi ( WOM) – 200,00PLN /szt -hod.zrzeszeni 50%

Wystawienie duplikatu świadectwa pokrycia- 50,00PLN/szt

Wystawienie zaświadczenia na potrzeby hodowcy- 20,00 PLN/szt

Wystawienie duplikatu świadectwa wpisu do ksiąg -50,00PLN/szt

Wyjazd z Kielc na indywidualne zgłoszenia poza okresem przeglądów -100,00PLN

Opłata od klaczy uczestniczącej w programie zasobów genetyccznych ( wg średniorocznego stanu za zeszły rok ) - 50,00PLN/szt

 

Nr konta bankowego OZHK Kielce : 26 2030 0045 1110 0000 0026 5320