Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

SO Białka

Informacja PZHK

Na stronie www.terazpolskiekonie.pl można już przeglądać katalog koni (wraz z materiałem wideo), które pojawią się na aukcji podczas grudniowej CAVALIADY w Poznaniu

Czytaj więcej o: Informacja PZHK

Nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego

Polski Związek Hodowców Koni, w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 roku rozporządzenia Komisji (UE) 2015/262 informuje, że od tej daty zacznie obowiązywać nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego koniowatego i systemwa data wydruku.

Dlatego konie urodzone do 30 czerwca 2015, zgłoszene do identyfikacji zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, muszą otrzymać paszporty do końca 2015 roku, na obecnie obowiązujących drukach. Włąściciel, który zgłosi konia z przekroczeniem ustawowego terminu np. w grudniu br., a OZHK/WZHK nie zdązy wydać paszportu do końca 2015 roku na starym druku, powinien się liczyć z tym, że otrzyma duplikat dokumentu identyfikacyjnego, lub zastępczy dokument identyfikacyjny na nowym druku.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że konie urodzone po 30 czerwca 2015 roku mogą otrzymać dokumenty identyfikacyjne do 30 czerwca 2016 roku, na nowych drukach, zgodnie z rozporządzeniem 2015/262.

Czytaj więcej o: Nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego

Relacja filmowa Klikowska Parada Konna 2015

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza Państwa do obejrzenia relacji filmowej z VII Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Śląskiej oraz IV Regionalnego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty pod nazwą „Klikowska Parada Konna” która odbyła się 12-13 września 2015r. w Klikowej. Film został zrealizowany na zlecenie MZHK w Krakowie i jest dostępny pod linkiem poniżej oraz na stronie MZHK.

https://www.youtube.com/watch?v=OpWAO4sJlbE

 

Czytaj więcej o: Relacja filmowa Klikowska Parada Konna 2015

Komunikat o zmianie paszportów

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie UE 2015/262 i w związku z tym wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 nowy wzór paszportu.

 

Ważne. Wszystkie konie urodzone w pierwszej połowie 2015 roku i wcześniej muszą być zidentyfikowane (wydane paszporty)  do końca 2015 roku!!!!

 

UWAGA!!!! Konie urodzone w pierwszej połowie 2015 roku i wcześniej, które nie otrzymały paszportów do końca 2015 roku otrzymają duplikaty lub zastępcze dokumenty identyfikacyjne na nowych drukach:

 

Duplikat paszportu, zgodnie z art. 29 ust. 1 rozporządzenia 2015/262 :

  1. Duplikat dokumentu identyfikacyjnego jest wydawany przez instytucję wydającą, o której mowa w art. 5 ust. 1, w przypadku gdy:
  2. a)      oryginalny dokument identyfikacyjny zostanie utracony, a tożsamość zwierzęcia może zostać ustalona, w szczególności poprzez kod przekazywany przez transponder lub zastępczą metodę weryfikowania tożsamości zgodnie z art. 21; lub
  3. b)      zwierzę nie zostało zidentyfikowane w terminach określonych w art. 12, art. 14 lub art. 43 ust. 2, pod warunkiem że świadectwo pokrycia jest dostępne, a biologiczna matka lub, w przypadku transferu zarodków, matka zastępcza, jest identyfikowana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; lub
  4. c)      właściwy organ ma dowody, że niektóre dane identyfikacyjne w istniejącym dokumencie identyfikacyjnym nie odpowiadają danemu zwierzęciu z rodziny koniowatych, i przepisy art. 12 ust. 3 lit. a) nie mogą być stosowane.

 

Jest świadectwo pokrycia, a przekroczone terminy – jest duplikat paszportu

 

 

Dokument zastępczy, zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2015/262 :

  1. Zastępczy dokument identyfikacyjny jest wydawany przez instytucję wydającą, o której mowa w art. 5 ust. 1, w przypadku gdy:
  2. a)      oryginalny dokument identyfikacyjny został utracony, oraz:

(i)      tożsamość zwierzęcia nie może zostać ustalona;

(ii)     nie ma wskazówek ani dowodów świadczących o tym, że dla tego zwierzęcia dokument identyfikacyjny został wydany uprzednio przez instytucję wydającą, o której mowa w art. 5 ust. 1;

  1. b)      zwierzę nie zostało zidentyfikowane w terminach określonych w art. 12 ust. 1 lub 2, art. 14 lub art. 43 ust. 2.

 

Nie ma świadectwa pokrycia, a przekroczone terminy – dokument zastępczy

 

          Odnośnie koni urodzonych w drugiej połowie roku 2015 rozporządzenie 2015/262 mówi:

 

Art. 43 ust.1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 4 ust. 2 następujące koniowate uważa się za zidentyfikowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem:

 

  1. c) koniowate zidentyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 504/2008 do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

zidentyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 504/2008 – czyli zarejestrowane, opisane, zaczipowane i z paszportem. Jeżeli któregoś z tych elementów nie będzie do 31.12.2015, to należy postępować zgodnie z nowymi przepisami.

Czyli jak koń urodzi się np. w sierpniu 2015 i nie dostanie paszportu do końca 2015 to automatycznie dotyczą go przepisy 2015/262, czyli mamy czas do roku od urodzenia

Czytaj więcej o: Komunikat o zmianie paszportów