Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Tygodniowy newsletter PZHK

Pokaz "Koń spowity tęczą"

W najbliższy weekend na Cavaliadzie w Lublinie (5 – 7 lutego br.) z inicjatywy Polskiego Związku Hodowców Koni oraz Agencji Nieruchomości Rolnych będziemy mieli szansę być świadkami wspaniałego wydarzenia artystycznego. Zespół pod batutą Ireneusza Kozłowskiego (hodowcy i czynnego zawodnika w dyscyplinie powożenia) w widowisku zatytułowanym „Koń spowity tęczą” pokaże piękno, magiczny blask i wszechstronne wykorzystanie polskich koni.

Czytaj online.

Pokaz ogierów hodowlanych w Zbrosławicach

W imieniu Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni serdecznie zapraszamy na Pokaz ogierów hodowlanych, który odbędzie się w Ośrodku Jeździeckim w Zbrosławicach w dniu 6 lutego 2016r. Rozpoczęcie imprezy o godzinie 14:00.

Czytaj online.

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i ANR

W dniu 2 lutego 2016 roku prezes PZHK – Zbigniew Jaworski spotkał się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z ministrem – Krzysztofem Jurgielem, sekretarzem stanu – Zbigniewem Babalskim i podsekretarzem stanu – Ryszardem Zarudzkim.

Czytaj online.

Uwaga! Zmiana terminu II turnusu ZT klaczy śląskich w Książu

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że prze­su­nięty zostaje ter­min II turnusu stacjonarnego treningu zaprzęgowego klaczy rasy śląskiej w Zakładzie Treningowym w Książu. Nowy ter­min treningu klaczy zapla­no­wany jest na 04 maja – 01-02. lipca 2016 r. Za ewen­tu­alne utrud­nie­nia prze­pra­szamy oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­szamy do zgłaszania klaczy na II turnus.

Czytaj online.

Czytaj więcej o: Tygodniowy newsletter PZHK

Występy 2016

SO Białka

Informacja PZHK

Na stronie www.terazpolskiekonie.pl można już przeglądać katalog koni (wraz z materiałem wideo), które pojawią się na aukcji podczas grudniowej CAVALIADY w Poznaniu

Czytaj więcej o: Informacja PZHK

Nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego

Polski Związek Hodowców Koni, w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 roku rozporządzenia Komisji (UE) 2015/262 informuje, że od tej daty zacznie obowiązywać nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego koniowatego i systemwa data wydruku.

Dlatego konie urodzone do 30 czerwca 2015, zgłoszene do identyfikacji zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, muszą otrzymać paszporty do końca 2015 roku, na obecnie obowiązujących drukach. Włąściciel, który zgłosi konia z przekroczeniem ustawowego terminu np. w grudniu br., a OZHK/WZHK nie zdązy wydać paszportu do końca 2015 roku na starym druku, powinien się liczyć z tym, że otrzyma duplikat dokumentu identyfikacyjnego, lub zastępczy dokument identyfikacyjny na nowym druku.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że konie urodzone po 30 czerwca 2015 roku mogą otrzymać dokumenty identyfikacyjne do 30 czerwca 2016 roku, na nowych drukach, zgodnie z rozporządzeniem 2015/262.

Czytaj więcej o: Nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego